Zinio juridiske merknader

Vennligst les gjennom Zinio sine vilkår for tjenesten, personvernerklæring og refusjonsvilkår nedenfor.


Vilkår for tjenesten

Sist oppdatert 31. oktober 2012

Velkommen til Zinio! Tilgang til og bruk av Zinio sin hjemmeside på www.zinio.com (“Nettstedet”) og andre Zinio internettjenester (sammen med tilgang til og bruk av Nettstedet, “Tjenesten”) er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten (“Vilkårene”). Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved opprettelse av kontor hos Zinio eller annen bruk av denne Tjenesten betyr at du har lest, forstått og samtykker i disse vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Zinio LLC (“Zinio” eller “we” eller "vi"). Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.

DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR OG ANDRE BESTEMMELSER SOM BEGRENSER ZINIO SITT ANSVAR. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE I SIN HELHET.

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten driftes av Zinio og omfatter også Nettstedet der du bestiller, abonnerer på og mottar diverse digitale blader og andre publikasjoner, innhold og produkter (heretter kalt "Publikasjoner"). Bruk av Zinio Reader er også underlagt Zinio Reader lisensavtale.

2. Din konto

Visse deler av tjenesten er kun tilgjengelig for personer som har registrert seg hos Zinio og fått et passord. Ved å registrere deg hos Zinio bekrefter du at du er minst 18 år. Du kan ikke gi eller bruke et passord, e-postadresse eller andre opplysninger om noen andre i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg hos eller bestiller publikasjoner fra Zinio, og for å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

3. Brukeratferd

Du kan bare bruke tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene, eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Zinio og Zinio Reader lisensavtale. Zinio forbeholder seg retten til enhver tid å stoppe tjenesten, avslutte kontoer, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, basert på en abonnents aktivitet som er i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.

4. Internasjonale brukere

Tjenesten er styrt, driftet og administrert av Zinio fra dets kontorer og servere lokalisert i USA. Hvis du bruker Tjenesten utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover og forskrifter. Du samtykker i at du ikke vil bruke Tjenesten eller noen Publikasjoner som er tilgjengelig gjennom Tjenesten i land eller som på noen måte som forbys av USAs eksportlovgivning eller andre gjeldende lover og forskrifter.

5. Opphavsrett

Alt innhold som en del av tjenesten, det være seg tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Zinio eller dets leverandører eller lisensgivere, og er beskyttet av USA og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

En tredjeparts innholdsleverandør har opphavsretten til alt originalt innhold, inkludert og uten begrensning til Publikasjoner som leveres eller på annen måte gjort tilgjengelig for deg gjennom Tjenesten. Unntatt det som tillates av Publikasjonens rettmessige eier, bekrefter du at du ikke vil tilegne deg eierrettigheter i en Publikasjon ved å laste ned en Publikasjon som er tilgjengelig gjennom Tjenesten.

Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i Tjenesten og Zinio Reader, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Nettstedet, Publikasjonene, eller deler av disse, uten tillatelse fra Zinio og eier av dette innholdet.

Vi vil ikke gi deg noen lisenser, uttrykt eller underforstått, til Zinios eller våre lisensgiveres intellektuelle eiendom, unntatt det som uttrykkelig godkjennes i disse vilkårene eller Zinio Reader lisensavtale.

6. Innhold fra tredjepart

Zinio er en distributør (ikke en utgiver) av Publikasjonene. Derfor har vi ingen redaksjonell kontroll over Publikasjonene. Eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert de som finnes i Publikasjoner som tilbys av Tjenesten, kommer fra de respektive skribentene eller utgiverne, og ikke fra Zinio. Zinio garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av Publikasjonene, eller noen tjenester eller tilbud fra tredjeparter, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk av informasjonen som finnes i Publikasjonene, eller din bruk av tjenestene som tilbys, eller aksept tilbud som kommer gjennom Tjenesten eller Publikasjonene.

Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. Zinio påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker. Disse linkene er for kun lagt ut for enkelhets skyld. Du er selv ansvarlig for å forstå alle betingelser og vilkår som gjelder når du besøker eller legger inn en bestilling på produkter eller tjenester gjennom et tredjeparts nettsted, eller bruken av dette.

7. Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller stoppe, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler del av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at Zinio ikke er ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endringer, stopp eller opphør av tjenesten.

8. Ansvarsfraskrivelse av garanti

TJENESTEN OG ALLE PUBLIKASJONENE LEVERES I UTGANGSPUNKTET "SOM DE ER" OG "ETTER TILGJENGELIGHET". ZINIO, DETS SAMARBEIDSPARTNERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE OG FORMIDLERE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILPASNING TIL NOE BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UTEN BEGRESNNING AV OVENNEVNTE, GIR HVERKEN ZINIO ELLER DETS SAMRBEIDSPARTNERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE ELLER FORMIDLERE, NOEN SOM HELST GARANTI OM AT (A) TJENESTEN VIL MØTE DINE FORVENTNINGER, (B) TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (C) INFORMASJONEN SOM KAN INNHENTES FRA TJENESTEN ELLER FRA PUBLIKASJONENE VIL VÆRE KORREKT ELLER PÅLITELIG, ELLER (D) KAVLITETEN PUBLIKASJONENE ELLER TJENESTEN MØTER DINE FORVENTNINGER.

DU ER HELT OG HOLDENT SELV ANSVARLIG FOR INNHA OG OPPRETTHOLDE EN SIKKER INTERNETTFORBINDELSE. ZINIO ER IKKE ANSVARLIG FOR MANGLENDE EVNER TIL Å LASTE NED ELLER FÅR TILGANG TIL INNHOLDET.

MATERIALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSKAFFET GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR, OG DU VIL SELV VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING ELLER BRUK AV SLIKT MATERIALE.

RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ER DU HAR ANSKAFFET FRA ZINIO ELLER GJENNOM TJENESTEN UTGJØR INGEN SOM HELST GARANTI.

9. Ansvarsbegrensning

SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, ER VERKEN ZINIO ELLER DETS SAMARBEIDSPARTNERE, LEVERANDØRER LISENSGIVERE, ELLER FORMIDLERE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER STRAFFBARE SKADER. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, SKAL ZINIO SITT SAMLEDE ANSVAR FOR KRAV SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV TJENESTEN ELLER PUBLIKASJONENE, VÆRE BEGRENSET TIL DET SOM ER BETALT AV DEG TIL ZINIO FOR HELE ELLER DELER AV TJENESTEN ELLER PUBLIKASJONEN SOM ER GRUNNLAGET FOR KRAVET.

10. Erstatning

Du godtar å forsvare og ikke holde Zinio, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten eller Publikasjonene, (b) brudd på disse vilkårene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten eller Publikasjonene via din konto.

11. Overvåking

Zinio beholder retten, men ikke plikten, til å overvåke Tjenesten for å fastslå samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av Zinio, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med Zinios eller dets lisensgiveres forpliktelser.

12. Oppsigelse

Zinio eller du kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, kan Zinio, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne ditt passord eller bruk av Tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning, hvis Zinio mener at du har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse vilkårene. Enhver oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og Zinio kan umiddelbart deaktivere eller slette din konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten. Punktene 2, 4, 5, 6 og 8 til 17 vil fortsatt gjelde etter oppsigelse av disse vilkårene.

13. Kontinuerlig tjeneste

Alle abonnementbestillinger vil inkludere "Kontinuerlig tjeneste", der du automatisk vil motta publikasjoner frem til du sier opp dine abonnementer eller Z-Pass. Du kan til enhver tid si opp abonnementet eller Z-Pass, og dersom du har abonnement, få refundert eventuelle uleverte publikasjoner (se regler for refusjon nedenfor). Med kontinuerlig levering, etter at alle utgaver av en publikasjon i din første abonnementsperiode har blitt levert, vil du bli fakturert automatisk ved slutten av opprinnelig abonnementsperiode for den neste abonnementsperioden, i samsvar med de gjeldende tilbud på Publikasjonene som vist i vår Tjeneste.

14. Z-Pass

Alle bestillinger på Z-Pass vil inkludere "Kontinuerlig tjeneste", der du automatisk vil motta Z-Pass-publikasjoner frem til du velger å avbryte denne tjenesten. Et gyldig kredittkort kreves ved registrering, og du samtykker i å bli belastet månedlig for denne tjenesten.

15. Gratis prøveperiode

Hvis du kjøper et abonnement eller Z-Pass som inkluderer en gratis prøveperiode, vil du motta gratis tilgang til Publikasjoner i løpet av den gratis prøveperioden. Hvis du sier opp abonnementet eller Z-Pass i løpet av den gratis prøveperioden, vil du ikke bli belastet. Hvis du ikke sier opp abonnementet eller Z-Pass i løpet av den gratis prøveperioden, vil du bli belastet ved slutten av den gratis prøveperioden for første abonnementsperiode, som deretter gjelder for Publikasjon eller Z-Pass som du har kjøpt. Gratis prøveperioder er begrenset til én periode per bruker per Publikasjon.

16. Priser og avgifter

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er eks. merverdiavgift (evt. GST). Kjøpstransaksjoner inkluderer MVA, GST eller avgifter basert på fakturaadresse og avgiftssatser som gjelder på det tidspunktet transaksjonen gjennomføres. Zinio vil bare belaste avgifter i land eller stater der digitale varer er avgiftspliktige. Ingen kunder er kvalifisert for avgiftsfritak for transaksjoner som gjøres på Tjenesten.

Alle priser og avgifter på Zinio iPad og iPhone-applikasjoner vil følge Apple iTunes sine vilkår og betingelser.

17. Facebook-tilkobling og passiv deling

Du kan registrere deg hos Zinio med din Facebook-konto. Av sikkerhetsmessige årsaker vil Zinio ikke ha tilgang til Facebook-passordet ditt. Zinio vil bare få tilgang til Facebook-informasjon som du tillater blir delt med oss, ​for å gjøre det enklere å opprette en Zinio-konto og for å gi deg mer målrettet informasjon og informasjon om kampanjer. Dessuten er Zinio kompatibel med Facebook sine retningslinjer og vil ikke publisere det du leser eller deler på din Facebook tidslinje uten ditt samtykke. Du kan til enhver tid fjerne det du har lest fra Facebook via Zinio-nettstedet. Hvis du tillater at Zinio publiserer på tidslinjen din, vil det være en forsinkelse på 10 sekunder før noe blir publisert, og du vil bli varslet når det skjer.

18. Diverse

Disse vilkårene, Zinio Reader lisensavtale og andre regler, retningslinjer, lisenser og ansvarsfraskrivelser som finnes på Nettstedet, utgjør hele avtalen mellom Zinio og deg med hensyn til din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av vedtektene og lovene i delstaten California, uten hensyn til konflikter med lover, og partene er underlagt jurisdiksjonen til Superior Court i San Francisco County og USA District Court for Northern District of California, med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse vilkårene. Ingen fraskrivelse fra noen av partene og eventuelt mislighold herunder, skal anses å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelse.

19. Varsel om endringer

Zinio kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Zinios produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

20. Firmaadresse

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Personvernerklæring

Sist oppdatert 4. september 2012

Zinio vet at det er viktig for deg hvordan informasjon om deg blir brukt og delt, og vi setter pris på din tillit til at vi vil bruke den med varsomhet. Disse retningslinjene for personvern ("Retningslinjene") forklarer Zinios behandling av informasjon som vi samler inn når du besøker nettstedet på www.zinio.com("Nettstedet"), og når du bruker våre produkter og tjenester (kollektivt kalt "Tjenesten"). Ved å bruke tjenesten aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her. Retningslinjene gjelder ikke praksisen i andre divisjoner i Zinio LLC ("Zinio") eller praksisen hos person eller enhet annen enn Zinio, herunder operatører av nettsteder du besøker før eller etter du besøker Nettstedet og eiere eller utgivere av publikasjonene du kjøper, laster ned eller på annen måte har tilgang til via tjenesten.

Informasjonen vi innhenter

Zinio innhenter informasjon fra brukerne som kan omfatte personlig identifiserbar informasjon ("Personlig informasjon"), på ulike punkter på nettstedet og gjennom Tjenesten eller Zinio Reader, som følger:

Informasjonen du gir oss

Vi mottar og lagrer informasjon du oppgir på nettstedet eller på annen måte oppgir til oss.
 • Registrering av data:
  Når du registrerer deg for bruk av Tjenesten, ber vi deg om at du gir oss grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse og e-postadresse. Når du registrerer deg med din Facebook-konto, ber vi også om tillatelse til å samle inn demografisk og geografisk informasjon for å gi deg mer målrettet informasjon og informasjon om kampanjer.
 • Ordredata:
  Når du bestiller Publikasjoner gjennom Tjenesten, samler vi inn dine data om leverings- og fakturaadresse, inkludert ditt kredittkortnummer og utløpsdato. :
 • Frivillig informasjon:
  Vi kan innhente ytterligere informasjon på et senere tidspunkt, inkludert men ikke begrenset til, når du gir tilbakemeldinger, endrer personlige opplysninger eller e-postinnstillinger, svarer på en undersøkelse eller kontakter Zinio kundeservice.

Automatisk innhentet informasjon

Vi mottar og lagrer bestemt informasjon når du besøker Nettstedet eller bruker Zinio Reader.
 • Datamaskin- og enhetskonfigurasjon, identifikasjon og lokasjon:
  Vi mottar automatisk og logger informasjon fra din nettleser, inkludert din IP-adresse, navn og ID på din datamaskin, mobile enhet, operativsystemet, nettleserversjon, prosessorhastighet og lokasjon basert på IP-adresse eller GPS, eller lignende funksjoner på mobile og andre typer enheter.
 • Data om henvisning, klikkehistorikk og nettsted:
  Vi kan også lagre nettadressen der du klikket linken for å komme til Nettstedet, din klikkehistorikk på Nettstedet og annen sporingsinformasjon.
 • Mottak og åpning av e-post:
  Som en hjelp til å gjøre våre e-poster mer brukervennlig og interessante, og for å sikre at vi leverer de Publikasjonene du faktisk har bestilt, mottar vi ofte en bekreftelse når du mottar og/eller åpner en e-post fra Zinio. I tillegg samler vi inn informasjon om lesing som foregår offline.
 • Programvareinstallasjon, filnedlasting og publikasjoner:
  Når du installerer Zinio Reader eller laster ned Publikasjoner eller andre filer fra Nettstedet, kan vi registrere når hver nedlasting startes og fullføres, og eventuelle feil som avbryter overføringen. Zinio Reader registrerer også hvorvidt du lastet ned og brukte en Publikasjon.

Informasjon fra andre kilder

Vi kan komme til å motta informasjon om deg fra andre kilder, inkludere den i vår kontoinformasjon og bruke den i henhold til disse Vilkårene.
 • Kunde- og bestillingsinformasjon fra våre partnere:
  Dersom du legger inn en bestilling på en Publikasjon direkte hos utgiver eller annen Zinio-partner vi yter tjenester til, vil din konto- og bestillingsinformasjon oversendes til oss.
 • Oppdatert kontaktinformasjon:
  Vi kan innhente oppdatert kontaktinformasjon fra tredjeparter i den hensikt å korrigere våre oppføringer og gjennomføre dine ordrer og leveranser.
 • Informasjon om demografi og kjøp:
  Vi kan referere til andre kilder til informasjon om demografi og kjøp for å kunne gi deg mer rettet informasjon og tilbud.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er alfanumeriske filer som et nettsted kan lagre på din datamaskin. Når du besøker Nettstedet, oppretter en brukerkonto, laster ned eller kjøper et produkt fra oss, eller logger inn i Zinio Reader, lagres det informasjonskapsler på din datamaskin. Det kreves at informasjonskapsler er aktivert i nettleseren din, slik at vi kan identifisere deg som kunde eller gjentatt besøkende, og opprettholde øktinformasjonen for innloggede brukere. Vi bruker også informasjonskapslene for å spore brukernes trender og mønster, for bedre å kunne forstår og forbedre Nettstedet.

Zinio kan tillate andre firma som leverer innhold til Nettstedet å lagre deres egne informasjonskapsler på din datamaskin. Andre firma sin bruk av informasjonskapsler er underlagt deres egne personvernerklæringer.

Bruk av informasjonen vi innhenter

Zinio bruker informasjonen om deg for å:
 • Levere deg Publikasjoner eller andre produkter du bestiller fra oss
 • Verifisere tilgang til sikkert innhold og din kontaktinformasjon
 • Avgjøre om du møter minimumskravene for bruk av Tjenesten
 • Gi deg et skreddersydd innhold og instrukser, alternativer til fornyelse og tilbud
 • Behandle dine henvendelser til kundeservice
 • Spørre om du ønsker å delta i undersøkelser om våre produkter og tjenester
 • Tilby deg oppgraderinger av Tjenesten
 • Bedre forståelse - på et anonymt og samlet grunnlag - av hvordan Tjenesten blir brukt, inkludert datatrafikk og lesemønster, slik at vi kontinuerlig kan forbedre Tjenesten
Se under for en beskrivelse av Zinio sin praksis vedrørende kommunikasjon mot våre brukere via e-post, og hvordan du kan oppdatere dine innstillinger med hensyn til slik kommunikasjon.

Deling av informasjonen vi innhenter

Vi kan komme til å utlevere din Personlige informasjon som følger:
 • Utgivere og partnere:
  Zinio kan gi utgivere og andre som Zinio selger eller distribuerer Publikasjoner eller produkter for, Personlig informasjon i forbindelse med eller for å kunne gjennomføre dine forespørsler for deres produkter, tjenester eller programmer, eller for å tilfredsstille andre grunnleggende forretningsaspekter. I slike tilfeller omfattes dine Personlige opplysninger av deres respektive vilkår for personvern.
 • Formidlere:
  Vi kan komme til å bruke andre selskap eller enkeltpersoner for å utføre oppgaver på vege av oss, som gjennomføring av bestillinger, utsendelse av e-post, behandler betalinger med kredittkort og yte kundeservice. Disse selskapene eller enkeltpersonene vil få tilgang til nødvendig Personlig informasjon for å kunne gjennomføre sine oppgaver og vil samtykke i å ikke bruke denne informasjonen til andre formål.
 • Vern om Nettstedet og annet:
  Vi utleverer kontoinformasjon og annen Personlig informasjon når vi mener det er hensiktsmessig for å samsvare med lovgivningen, for å håndheve eller anvende Tjenestevilkårene, Zinio Reader lisensavtale, eller andre avtaler, eller for å verne om rettigheter, eiendom eller sikkerhet av nettstedet, våre brukere eller andre.
 • Overføring av personlig informasjon:
  Zinio kan utlevere innhentet Personlig informasjon i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av all eller noe av Zinio sin eiendom som er relatert til Nettstedet og/eller Tjenesten. Du samtykker i at en slik overføring kan forekomme og at en oppkjøper av Zinio kan fortsette å bruke din Personlige informasjon som fastsatt i disse Vilkårene.
 • Tiltrodd tredjepart:
  Med ditt samtykke vil vi gjøre din Personlige informasjon (unntatt kredittkortinformasjon) tilgjengelig for tiltrodde tredjeparter som tilbyr produkter og tjenester som vi tror kan være av din interesse, slik at du kan motta informasjon og tilbud relatert til de respektive produktene og tjenestene. Du kan oppdatere dine preferanser med hensyn til deling av Personlig informasjon i "Preferanser for e-post" eller i "Kontoinnstillinger" på Nettstedet. Disse tredjepartene vi deler din Personlige informasjon med, kan bruke din Personlige informasjon i samsvar med sine egne personvernerklæringer.
 • Med ditt samtykke:
  Utover det som er beskrevet over, vil du motta et varsel før vi eventuelt deler din Personlige informasjon med en tredjepart, og du vil få muligheten til å velge å ikke dele din Personlige informasjon.

  Zinio forbeholder seg retten til å bruke og utlevere anonym informasjon, inkludert samlet informasjon fra din Personlige informasjon, for å informere utgivere, partnere og andre interesserte parter, dette være seg brukervaner eller karakteristikker i Zinio sin brukerdatabase, og for andre forretningsformål.
 • Kommunikasjon til brukere via e-post

  Zinio sender ikke ut uanmodet e-post, men vi sender e-post til våre brukere i samsvar med bestemmelsene for Tjenesten. Følgende skisserer typen e-post Zinio sender til sine brukere, samt alternativene du har for de forskjellige meldingene.
 • Meldinger som kreves for å gjennomføre bestillinger av Publikasjoner og produkter fra Zinio:
  Zinio vil sende deg en e-post som informerer deg om tilgjengeligheten av en Publikasjon eller annet produkt eller tjeneste, som du har bestilt enten direkte fra Zinio eller fra en av våre utgivere eller forretningspartnere.
 • Meldinger som kreves for å vedlikeholde din Zinio-konto:
  Zinio kan sende deg følgende meldinger: (a) for nyregistrerte brukere en velkomstmelding; (b) meldinger som bekrefter bestillinger som er gjort direkte på Nettstedet; (c) meldinger som bekrefter endringer på din konto; (d) invitasjoner til kundeundersøkelser; og (e) meldinger som informerer deg om viktig oppdateringer for tjenester og produkter som er relatert til vår virksomhet.
 • Markedsføringsmeldinger om Publikasjoner du mottar:
  Vi kan sende deg markedsføringsmeldinger relatert til Publikasjonene du mottar, inkludert for eksempel meldinger som oppfordrer deg til å kjøpe ekstra kopier eller abonnere på Publikasjoner.
 • Alternative markedsføringsmeldinger fra Zinio:
  Registrerte brukere kan også nå og da motta informasjon eller spesialtilbud fra Zinio, om ekstra Publikasjoner, produkter og tjenester. Du kan oppdatere dine preferanser med hensyn til å motta slik informasjon i "Preferanser for e-post" eller i "Kontoinnstillinger" på Nettstedet.
 • Alternative markedsføringsmeldinger fra tredjepart:
  Med ditt samtykke kan Zinio dele din Personlige informasjon (unntatt kredittkortinformasjon) med tiltrodde tredjeparter, slik at du kan motta informasjon og tilbud fra disse tredjepartene om sine respektive produkter og tjenester. Du kan oppdatere dine preferanser i "Preferanser for e-post" eller i "Kontoinnstillinger" på nettstedet.
 • Endring eller sletting av din informasjon

  For å vise eller oppdatere din Personlige informasjon, eller for å endre dine e-postinnstillinger eller preferanser for hvordan vi deler din Personlige informasjon, gå inn i "Preferanser for e-post" eller "Kontoinnstillinger" på Nettstedet.

  Hvis du på et tidspunkt ønsker å avslutte kontoen, send en e-post til support@zinio.com. Din Personlige informasjon vil bli fjernet og slettet fra vår brukerdatabase, gitt at (a) du er ajour med alle betalingsforpliktelser, (b) Zinio ikke mener det er rimelig nødvendig å lagre denne informasjonen i påvente av rettssak, og (c) vi ikke er forpliktet til å lagre denne informasjonen. Vær oppmerksom på at ikke fullførte abonnement kan kanselleres uten muligheter for refusjon, og du vil måtte registrere deg på nytt for å bruke Tjenesten. Det er ditt ansvar å be Zinio eller relevant distributør om refusjon.

  Sikkerhet

  Zinio bruker kommersielle sikkerhetsmetoder for å beskytte din Personlige informasjon. Din Personlige informasjon blir lagret i en database som befinner seg bak flere brannmurer og kun er tilgjengelig for autorisert personell. Vi krypterer ikke vanlige web-økter, men enhver overføring av kredittkortopplysninger eller Personlig informasjon blir kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Passord og kredittkortinformasjon blir lagret i vår database i kryptert, uleselig form.

  Barn

  Zinio innhenter ikke med overlegg Personlig informasjon om personer under 13 år, hverken online eller offline.

  Varsel om endringer

  Fra tid til annen kan Zinio velge å oppdatere vilkårene. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Dersom endringene i disse Vilkårene vil berøre direkte måten vi deler Personlig informasjon på, vil vi varsle deg ved å legge ut en melding på Nettstedet eller ved å sende deg en e-post og gi deg muligheten til å velge bort en slik endring. Så sant vi ikke varsler deg, er vår innhenting og bruk av din Personlige informasjon regulert av de Vilkårene som er gjeldende når den Personlige informasjonen innhentes.

  Hvordan kontakte oss

  Dersom du har spørsmål eller bekymringer med hensyn til disse Vilkårene eller bruk av din informasjon, send oss en e-post på support@zinio.comeller bruk følgende adresse:
  Zinio LLC
  575 Lexington Ave, 17th Floor
  New York, NY 10022
  www.zinio.com

  Refusjonsvilkår

  Sist oppdatert 4. september 2012
  1. Refusjonsvilkår ved kredittkortkjøp på www.zinio.com
   Zinio vil refundere alle utgaver av Publikasjoner som ikke har blitt bruk og overføre summen til det kortet som ble brukt. Kjøp av enkle kopier vil kun bli refundert dersom du ikke har hatt muligheten til å laste ned utgaven. Gå inn på Zinio sin hjelpesidefor å be om refusjon.
  2. Refusjonsvilkår ved bruk av Paypal på www.zinio.com
   Zinio vil refundere alle utgaver av Publikasjoner til din Paypal-konto innen 60 dager etter kjøp. Ifølge Paypal sine vilkår vurderes alle salg som sluttført etter 60 dager.
  3. Vilkår for refusjon for alle typer kjøp på Zinio-applikasjoner for iPad og iPhone
   IFØLGE APPLE ITUNES SINE VILKÅR OG BETINGELSER, VURDERES ALLE SALG SOM SLUTTFØRT. INGEN REFUSJON VIL BLI GITT.